Politika privatnosti

Uniproma poštuje i štiti privatnost svih korisnika usluge. Da bi vam pružio preciznije i personalizovanije usluge, uniproma će koristiti i otkriti vaše lične podatke u skladu sa odredbama ove politike privatnosti. Ali Uniproma će se prema ovim informacijama odnositi s visokim stupnjem marljivosti i razboritosti. Ako u ovoj politici privatnosti nije drugačije predviđeno, uniproma neće otkriti ili pružiti takve informacije trećim stranama bez vašeg prethodnog odobrenja. Uniproma će povremeno ažurirati ovu politiku privatnosti. Kad pristanete na ugovor o korišćenju usluge uniproma, smatrat će se da ste pristali na sav sadržaj ove politike privatnosti. Ova politika privatnosti sastavni je dio ugovora o korištenju usluge uniproma.

1. Obim primjene

a) Kada šaljete upit putem e-pošte, trebate ispuniti podatke o potražnji u skladu s okvirom za upit;

b) Kada posjetite web stranicu uniproma, uniproma će zabilježiti vaše podatke o pregledavanju, uključujući, ali ne ograničavajući se na vašu stranicu za posjetu, IP adresu, tip terminala, regiju, datum i vrijeme posjeta, kao i zapise na web stranici koji su vam potrebni;

Razumijete i slažete se da se sljedeće informacije ne odnose na ovu Politiku privatnosti:

a) Informacije o ključnim riječima koje unesete prilikom korištenja usluge pretraživanja koju pruža web lokacija uniproma;

b) Relevantni podaci o informacijama o istrazi prikupljeni od strane uniprome, uključujući, ali ne ograničavajući se na aktivnosti učešća, informacije o transakcijama i detalje o procjeni;

c) Kršenje zakona ili pravila uniprome i radnje koje uniproma preduzima protiv vas.

2. Korištenje informacija

a) Uniproma neće pružati, prodavati, iznajmljivati, dijeliti ili trgovati vašim ličnim podacima bilo kojoj nepovezanoj trećoj strani, osim uz vaše prethodno odobrenje, ili da ta treća strana i uniproma pojedinačno ili zajednički pružaju usluge za vas i nakon završetka takvih uslugama, zabranit će im se pristup svim takvim informacijama, uključujući one koje su im prethodno bile dostupne.

b) Uniproma takođe ne dozvoljava nijednoj trećoj strani da prikuplja, uređuje, prodaje ili slobodno širi vaše lične podatke na bilo koji način. Ako se utvrdi da je bilo koji korisnik web lokacije uniproma uključen u gore navedene aktivnosti, uniproma ima pravo odmah raskinuti ugovor o usluzi s tim korisnikom.

c) U svrhu usluživanja korisnika, uniproma vam može pružiti informacije koje vas zanimaju koristeći vaše lične podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na slanje informacija o proizvodima i uslugama, ili dijeljenje informacija s partnerima uniprome kako bi vam mogli poslati informacije o njihovim proizvodima i uslugama (za potonje je potreban vaš prethodni pristanak).

3. Otkrivanje informacija

Uniproma će otkriti sve ili dio vaših ličnih podataka u skladu sa vašim ličnim željama ili zakonskim odredbama u sljedećim okolnostima:

a) Otkrivanje trećoj strani uz vaš prethodni pristanak;

b) Da biste pružili proizvode i usluge koji su vam potrebni, morate podijeliti svoje lične podatke sa trećom stranom;

c) u skladu sa relevantnim odredbama zakona ili zahtjevima upravnih ili sudskih organa, otkriti trećoj strani ili upravnim ili sudskim organima;

d) Ako kršite relevantne zakone i propise Kine ili ugovor o usluzi uniproma ili relevantna pravila, morate to otkriti trećoj strani;

f) U transakciji kreiranoj na web lokaciji uniproma, ako je bilo koja strana u transakciji ispunila ili djelomično ispunila transakcijske obaveze i podnijela zahtjev za otkrivanje podataka, uniproma ima pravo odlučiti da korisniku pruži potrebne informacije kao što je kontakt informacije druge strane radi olakšavanja završetka transakcije ili rješavanja sporova.

g) Ostala otkrivanja koja uniproma smatra odgovarajućim u skladu sa zakonima, propisima ili politikama web lokacija.